Tyske fodspor i København

Turen “tyske fodspor i København” er en invitation til at lære kvarteret umiddelbart rundt om Goethe Institut i Danmark bedre at kende.

Ved hjælp af en Actionbound-app og en smartphone kan man opleve steder, som har med den tyske historie eller tyskere at gøre.

Og hvis man holder øjnene godt åbne undervejs, så kan man i løbet af turen svare på forskellige spørgsmål og prøve spændende ting på tysk.


 

Der Rundgang „Deutsch Spuren in Kopenhagen“ lädt Deutschlerner*innen dazu ein, die Nachbarschaft des Goethe Instituts Dänemark zu erkunden.

Mithilfe der Actionbound-App und einem Smartphone können Orte entdeckt werden, die im Bezug deutscher Geschichte oder Personen stehen.

Durch Genaues Hinschauen können die Lerner*innen auf ihrem Rundgang Fragen beantworten und spannende Aktionen ausführen.